[Đoản Văn]_[Thiên Hoành] COUPLE YÊU XA, CÓ TRÁCH NHIỆM_MỤC LỤC

Cái tiêu đề nói lên tất cả ha. Không nói nhiều, dù hai đứa có thế nào thì chỉ cần hai đứa còn shipper vẫn sẽ còn ≧ω≦ ٩(๛ ˘ ³˘)۶♥

#1: Thất Tịch

#2: Chiếc Điện Thoại

#3: Đảo Chính

#4: Nơi Bình Yên

#5: Mừng Sinh Nhật

#6: Khi Dịch Tổng Làm Trò Lưu Manh

 #7: Khi Vương Nguyên Đốt Nhà Thiên Hoành

#8: 10 Đoản Văn Của KRJL [1]

Advertisements