[Thiên Hoành]_[Khải Nguyên] ÁNH MẶT TRỜI XUYÊN QUA TÁN LÁ _ EP 4-6 [END]

1-3

04

Buổi trưa xe chạy trên đường cũng không nhiều, bọn họ một trước một sau đi dưới bóng cây trên đường nhỏ về nhà ngược lại mát mẻ không ít.

“Hôm nay về khá sớm, anh muốn đến đón em.”

Vương Tuấn Khải đi chậm lại sóng vai với Vương Nguyên.

“Cậu ấy là học sinh chuyển trường từ dưới quê lên.” Vương Nguyên giải thích. “Tụi em cũng chưa nói chuyện bao lâu.”

Continue reading