[All Hoành] NĂNG LỰC YY XUYÊN THỦNG TRỜI HỆ LIỆT _ Hồi 1|Chương 5

1             4

Hi 1: TA Dưi Sân Khu

Chương 5

Continue reading

Advertisements

[Thiên Hoành] NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN _ Giới Thiệu

Title: Nhớ Mãi Không Quên (Niệm Niệm Bất Vong – 念念不忘)

Tác giả: Chung Học Sâm

Nhân vật: Nghệ sĩ Thiên x Tổng giám đốc Hoành

Độ dài: 10 chương + 1PN

Trans: QT

Edit: Thảo Nhiên

Thể loại: hiện đại, giới showbiz, …

NOTE: Đã có sự đồng ý của tác giả, XIN KHÔNG REUP, cảm ơn.

Không đảm bảo bản dịch đúng 100% nguyên tác, chỉ đảm bảo về mặt nghĩa.

CHÍNH VĂN