[Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ VĂN ÁN + MỤC LỤC

Title: Tên Của Cậu (Nhĩ Đích Danh Tự – 你的名字)

Tác giả: La Sát Tự Tu La (罗刹寺修罗 – @lofter)

Nhân vật: Thực tập sinh Dịch Dương Thiên Tỉ x Học sinh Lưu Chí Hoành

Độ dài: 19 chương

Trans: QT

Edit: Thảo Nhiên

Thể loại: hiện đại, xuyên không, thế giới song song, tráo đổi linh hồn, OE

NOTE: Đã có sự đồng ý của tác giả, XIN KHÔNG REUP, cảm ơn.

Không đảm bảo bản dịch đúng 100% nguyên tác, chỉ đảm bảo về mặt nghĩa.

Continue reading

Advertisements

[Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_MỤC LỤC

Title: Nịnh Thất (柠七)

Tác giả: Lục Thất Thị (六七氏)

Nhân vật: Thiên Trí Hách x Thiên Vũ Văn (chính), Karry x Mã Tư Viễn (phụ)

(Dịch Dương Thiên Tỉ x Lưu Chí Hoành, Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên)

Độ dài: * Bản gốc: 34 chương + 2 phiên ngoại

  • Bản edit: Đã hoàn

Trans: QT

Edit: Thảo Nhiên

Thể loại: hiện đại, thanh xuân vườn trường, ngọt – ngược – ngọt, HE/BE (hai kết), OE

NOTE: Đã có sự đồng ý của tác giả, XIN KHÔNG REUP, cảm ơn.

Không đảm bảo bản dịch đúng 100% nguyên tác, chỉ đảm bảo về mặt nghĩa.

SETPASS: Chương 10, 20, 30-35


Chương 1       Chương 2       Chương 3       Chương 4       Chương 5       Chương 6

Chương 7       Chương 8       Chương 9       Chương 10     Chương 11     Chương 12

Chương 13     Chương 14     Chương 15     Chương 16      Chương 17     Chương 18

Chương 19     Chương 20     Chương 21     Chương 22     Chương 23     Chương 24

Chương 25     Chương 26     Chương 27     Chương 28     Chương 29     Chương 30

Chương 31     Chương 32     Chương 33     Chương 34 -35     P.Ngoại 1         P.Ngoại 2

BẢN QUYỀN

[Hách Văn]_[Thiên Hoành] BÌNH YÊN CHO TIM ANH_Giới Thiệu

Title: BÌNH YÊN CHO TIM ANH (AN DƯ NGÃ TÂM-安予我心)
Tác giả: Miêu Đa (喵哆 )
Nhân vật: Thiên Trí Hách x Thiên Vũ Văn (Dịch Dương Thiên Tỉ x Lưu Chí Hoành)
Độ dài: *Bản gốc: 16 chương (đã hoàn)
*Edit: đã hoàn
Trans: QT
Edit: Thảo Nhiên
Thể loại: thanh xuân vườn trường, hiện đại
Note: *Đã có sự đồng ý của tác giả, XIN KHÔNG REUP, cảm ơn.
*Không đảm bảo đúng 100% bản gốc, chỉ đảm bảo về mặt nghĩa
*Nếu các thím thắc mắc sao tui vẫn cố chấp chèo thuyền dường như đã chìm này thì tui chỉ biết nói với thím một câu “Chấp niệm ngàn năm không buông bỏ”

—————

“Một mình em trong ba năm có lẽ rất tốt, có thể đổi ba ngày bình yên cho tim anh hay không?”

Mục lục

Chương 1             Chương 2               Chương 3                 Chương 4

Chương 5             Chương 6               Chương 7                Chương 8

Chương 9             Chương 10             Chương 11               Chương 12

Chương 13           Chương 14              Chương 15              Chương 16

BẢN QUYỀN

 screenshot_20161017_192611