[Đoản Văn]_[Thiên Hoành] COUPLE YÊU XA, CÓ TRÁCH NHIỆM_#12

Cái này gọi là tản mạn đúng hơn là đoản văn nhưng lỡ ngược cẩu rồi nên cho cái MV ngược cẩu luôn đi :)))))))))))

#12: Mùa hè cuối cùng
Tác giả: Summer媛YUAN (@lofter)
Trans: Thảo Nhiên

Continue reading

Advertisements