[Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ VĂN ÁN + MỤC LỤC

Title: Tên Của Cậu (Nhĩ Đích Danh Tự – 你的名字)

Tác giả: La Sát Tự Tu La (罗刹寺修罗 – @lofter)

Nhân vật: Thực tập sinh Dịch Dương Thiên Tỉ x Học sinh Lưu Chí Hoành

Độ dài: 19 chương

Trans: QT

Edit: Thảo Nhiên

Thể loại: hiện đại, xuyên không, thế giới song song, tráo đổi linh hồn, OE

NOTE: Đã có sự đồng ý của tác giả, XIN KHÔNG REUP, cảm ơn.

Không đảm bảo bản dịch đúng 100% nguyên tác, chỉ đảm bảo về mặt nghĩa.

Continue reading

Advertisements