[Thiên Hoành] NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN _ Giới Thiệu

Title: Nhớ Mãi Không Quên (Niệm Niệm Bất Vong – 念念不忘)

Tác giả: Chung Học Sâm

Nhân vật: Nghệ sĩ Thiên x Tổng giám đốc Hoành

Độ dài: 10 chương + 1PN

Trans: QT

Edit: Thảo Nhiên

Thể loại: hiện đại, giới showbiz, …

NOTE: Đã có sự đồng ý của tác giả, XIN KHÔNG REUP, cảm ơn.

Không đảm bảo bản dịch đúng 100% nguyên tác, chỉ đảm bảo về mặt nghĩa.

CHÍNH VĂN

Advertisements

[Hách Văn] THÁNG BẢY THIÊU ĐỐT

Title: Tháng Bảy Thiêu Đốt (Thất Nguyệt Lưu Hỏa -七月流火)

Tác giả: Chung Học Sâm (终学森 – @lofter)

Nhân vật: Thiên Trí Hách x Thiên Vũ Văn

Trans: QT

Edit: Thảo Nhiên

Thể loại: hiện đại, thanh xuân vườn trường, HE

NOTE: Đã có sự đồng ý của tác giả, XIN KHÔNG REUP, cảm ơn.

Không đảm bảo bản dịch đúng 100% nguyên tác, chỉ đảm bảo về mặt nghĩa. Continue reading