[All Hoành] NĂNG LỰC YY XUYÊN THỦNG TRỜI HỆ LIỆT _ Chương 16

1-3                      14-15

Hồi 2: Hoa Hướng Dương

Chương 16: Khác biệt

Thông báo đổi cách gọi: anh – Vương Tuấn Khải, y – Vương Nguyên, hắn – Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu – Lưu Chí Hoành

Continue reading

Advertisements