[Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_MỤC LỤC

Title: Nịnh Thất (柠七)

Tác giả: Lục Thất Thị (六七氏)

Nhân vật: Thiên Trí Hách x Thiên Vũ Văn (chính), Karry x Mã Tư Viễn (phụ)

(Dịch Dương Thiên Tỉ x Lưu Chí Hoành, Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên)

Độ dài: * Bản gốc: 34 chương + 2 phiên ngoại

 • Bản edit: Đã hoàn

Trans: QT

Edit: Thảo Nhiên

Thể loại: hiện đại, thanh xuân vườn trường, ngọt – ngược – ngọt, HE/BE (hai kết), OE

NOTE: Đã có sự đồng ý của tác giả, XIN KHÔNG REUP, cảm ơn.

Không đảm bảo bản dịch đúng 100% nguyên tác, chỉ đảm bảo về mặt nghĩa.

SETPASS: Chương 10, 20, 30-35


Chương 1       Chương 2       Chương 3       Chương 4       Chương 5       Chương 6

Chương 7       Chương 8       Chương 9       Chương 10     Chương 11     Chương 12

Chương 13     Chương 14     Chương 15     Chương 16      Chương 17     Chương 18

Chương 19     Chương 20     Chương 21     Chương 22     Chương 23     Chương 24

Chương 25     Chương 26     Chương 27     Chương 28     Chương 29     Chương 30

Chương 31     Chương 32     Chương 33     Chương 34 -35     P.Ngoại 1         P.Ngoại 2

BẢN QUYỀN

Advertisements

20 thoughts on “[Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_MỤC LỤC

 1. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 11 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

 2. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 12 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

 3. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 13 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

 4. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 14 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

 5. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 15 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

 6. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 16 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

 7. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 17 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

 8. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 18 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

 9. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _CHƯƠNG 19 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

 10. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 21 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

 11. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 22 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

 12. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 23 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

 13. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 24 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

 14. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 25 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

 15. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 26 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

 16. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 27 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

 17. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 28 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

 18. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 29 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

 19. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ PHIÊN NGOẠI 1 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

 20. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ PHIÊN NGOẠI 2 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s