[Đoản Văn]_[Thiên Hoành] COUPLE YÊU XA, CÓ TRÁCH NHIỆM_#6

#6: Khi Dịch Tổng làm trò lưu manh [Trans]

Au: Lục Thất Thị

“Cậu đừng tới đây!”
“…”
“Tới nữa tôi kêu người đấy!”
“…”
“Dịch Dương Thiên Tỉ!!!”
“Lưu Chí Hoành. Không phải chỉ là nhổ lông chân thôi sao, làm gì giãy giụa đến mức giống như tôi làm gì cậu vậy.”
“… Lông chân trong quần dài cậu đấy!”
“Chiết cành, cậu hiểu không.”
“… Cút!!!”

Trang trước – Trang sau

Advertisements

3 thoughts on “[Đoản Văn]_[Thiên Hoành] COUPLE YÊU XA, CÓ TRÁCH NHIỆM_#6

  1. Pingback: [Đoản Văn]_[Thiên Hoành] COUPLE YÊU XA, CÓ TRÁCH NHIỆM_#5 – Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  2. Pingback: [Đoản Văn]_[Thiên Hoành] COUPLE YÊU XA, CÓ TRÁCH NHIỆM_Mục Lục – Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  3. Pingback: [Đoản Văn]_[Thiên Hoành] COUPLE YÊU XA, CÓ TRÁCH NHIỆM_#7 – Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s